Wat is Design Driven werken?

Design Driven, Design Sprint en Design Thinking zijn opkomende termen. En dat is maar goed ook! Eigenlijk zegt de naam al wat het is; een proces vanuit het perspectief van Design aanvangen. Daarbij moet Design niet gekaderd worden tot het ‘verzinnen van kleurtjes en vormpjes’, maar is Design het proces om tot intuïtieve oplossingen te komen.

Scrum is gemeengoed bij softwarebedrijven. Maar dat veronderstelt wel dat je weet wat er gebouwd moet worden. Ten onrechte wordt het inventariseren wat er gebouwd moet worden vaak als voortraject gezien. Daardoor krijgt het niet de aandacht die het vereist. Vaak wordt een plan van eisen opgesteld op basis van interviews met de opdrachtgever, maar dat levert geen totaalbeeld op. Immers, doorgaans bouw je geen software voor de opdrachtgever, maar voor de klant van de opdrachtgever. Met andere woorden; de opdrachtgever is niet per definitie de eindgebruiker. Het zou dus veel logischer zijn om de eindgebruiker te betrekken in het proces waarin software wordt ontworpen.

Software vormgeven met alle stakeholders is een uitwerking van Design Driven werken. Door de kennis van User Experience Designers (UX Designers) en User Interface Designers (UI Designers) te combineren met de kennis die aanwezig is bij de opdrachtgever kan een totaalbeeld van de situatie geschetst worden. Wie zijn de stakeholders, wie zijn de gebruikers, zijn er verschillende gebruikersrollen, wie hebben intern iets te zeggen over het resultaat, wie vormen dus de Design Making Unit.

Voor opdrachtgevers kan dat lastig zijn. De eerste offerte in het proces van software development betreft de Design Sprint. Daarbij weet je wel wat het gaat kosten, maar niet wat je krijgt. Althans, niet concreet. Je koopt met een Design Sprint concreet een klikbaar prototype in het designprogramma welke je op je telefoon/tablet/pc kan laten zien, maar wat dat prototype kan, dat is vooraf onbekend. Dus ergens vraag je de opdrachtgever om vertrouwen dat het eindresultaat beter wordt als je even de ruimte krijgt om rustig onderzoek te doen. Maar juist door dit voorwerk professioneel op te pakken en daar voldoende tijd voor te vragen ben je in staat om gezamenlijk betere software te schrijven. Logischerwijs is wijzigingen aanbrengen eenvoudiger (dus goedkoper) in een vroeg stadium.

Juist daarom verdient een Design Sprint zich terug. En daarom valt het echt aan te bevelen om in een professionele omgeving Design Thinking serieus te nemen en Design Sprint onderdeel van het traject voor software development te maken. Gelukkig lijkt de markt dat met ons eens te zijn, getuige ook dat wij onder andere aan bedrijven als KPN trainingen Design Thinking Fundamentals verkopen die door een variëteit aan medewerkers uit het bedrijf gevolgd wordt. Design Thinking is immers een manier van denken en niet een ongrijpbare term van designers.

×

Met wie wil je spreken?

× Hoe kan ik je helpen?