Nationale Tuincheck

Nationale Tuincheck

Omschrijving

Middels een native app achterhalen welk label je tuin verdient. Dat was de opdracht. De Tuincheck deelt labels uit aan particuliere tuinen zoals we ook labels voor energie kennen. Doelstelling is mensen bewust maken van het belang van groen in de tuin en hen op een laagdrempelige manier concrete handvatten te geven hoe de tuin eenvoudig ‘vergroend’ kan worden. Het concept is mede geïnitieerd door TV-tuinman Lodewijk Hoekstra, bekend van onder andere Eigen Huis & Tuin.

Uitdaging

Op het oog is de app een enquete, betreffende UX was de uitdaging mensen ertoe te bewegen de vragen te doorlopen zonder dat zij het te saai vonden. Daarnaast